Welcome
Advertising is the way great brands get to be great brands.
We Are Awesome Folow Us

Reklamácie

 

Ak ste zistili na topánočkách vadu, ktorá obmedzuje ich funkčnosť a plnohodnotné nosenie, je potrebné topánočky reklamovať bezodkladne a to hneď po zistení vady. Poskytujeme štandardnú záruku 24 mesiacov.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list. Záručná doba začína plynúť v deň prevzatia tovaru. 

Záruka sa vzťahuje len na:

  • preukázateľné výrobné chyby, ktoré boli zistené ihneď po dodaní tovaru, alebo počas jeho používania
  • iný rozpor s kúpnou zmluvou (napr. nepár u obuvi, chýbajúca časť výrobku)

 Záruka sa nevzťahuje na:

  • chyby spôsobené užívateľom počas neodborného používania tovaru, opotrebovaní, zásahom užívateľa do tovaru
  • násilné poškodenia externého charakteru ako napríklad roztrhanie pádom, poškodenie vodou, pieskom, prachom, blatom či dažďom a podobne
  • nerovnomerné kresby líca, čiastočnú rozdielnosť farebného odtieňa a prírodné znaky (jazvy, vrásky), čo je charakteristickým znakom prírodných usní
  • prípadné farbenie topánky, čo je spôsobené len na začiatku používania pri zvýšenom potení či prevlhnutí (je to preto že niektoré vnútorné časti sú dofarbované, ale sú zdravotne bezchybné)

Záručnú dobu si nemožno zamieňať so životnosťou výrobku.

Postup pri reklamácii
  • informovať nás cez email – info@bare-bear.sk
  • stiahnuť si formulár „Reklamačný protokol“
  • topánočky vyčistiť, aby sa vady mohli lepšie posúdiť
  • topánočky spolu s kópiou faktúry a záručným listom a reklamačným formulárom poslať na adresu spoločnosti.

Topánočky zaslané na reklamáciu na náklady predávajúceho, príp. riadne nevyčistené, bez faktúry či záručného listu nebudú prijaté na reklamačné konanie a budú vrátené späť kupujúcemu na jeho náklady.

Adresa spoločnosti:

                  TamDam s.r.o.

                  Lipová 5534/65 a

                  900 27 Bernolákovo

 

Predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípadoch, kde sa vyžaduje zložité technické ohodnotenie, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Vybavenie reklamácie nebude dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.